Υπηρεσία οπτικοποίησης (analytics) & πρόβλεψης

Η υπηρεσία παρέχει προσαρμοσμένες απεικονίσεις ενεργειακών προφίλ, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους και εργαλεία μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προβλέψεις για την κατανάλωση ενέργειας και εντοπίζονται πιθανές ανωμαλίες που μπορεί να συμβούν στη συμπεριφορά του κτιρίου.

Οι “μη αναμενόμενες” από τα μοντέλα μετρήσεις θεωρούνται συναγερμοί που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, για να αποφασιστεί εάν κάτι έχει προκαλέσει δυσλειτουργία στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου.

Meazon

click image to enlarge

Meazon

use two fingers to zoom

back to top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.