Υπηρεσία παρακολούθησης & ελέγχου

Η Meazon M3 υπηρεσία παρακολούθησης και ανάλυσης, επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο κτιριακών χαρακτηριστικών όπως η φωτεινότητα των χώρων, η ποιότητα του αέρα, τα επίπεδα θερμικής άνεσης και τα ενεργειακά φορτία συμβάλλοντας στην ποιοτική αναβάθμιση εργασίας και διαβίωσης στα κτίρια με ενεργειακά αποδοτικούς τρόπους. Επίσης είναι ιδανική για την παρακολούθηση και των έλεγχο του οδοφωτισμού σε δήμους και περιφέρειες με την χρήση των Meazon Smart Polis ελεγκτών. Τέλος προσφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών σε έργα ευφυών πόλεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι αισθητήρες έχουν «ανοικτές» διεπαφές προς το διαδίκτυο.
Οι πληροφορίες αναλύονται ανά συσκευή, ανά γραμμή, φάση, τοποθεσία ή γεωγραφική περιοχή. Τα δεδομένα μπορούν εύκολα να εξαχθούν για off-line επεξεργασία στο Excel ή σε ένα Business Intelligence system.
Η Meazon M3 υπηρεσία διαθέτει προ εγκατεστημένα widgets που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου dashboard που ικανοποιεί τις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.
H υπηρεσία είναι πλήρως προσαρμόσιμη και επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων dashboards και την κοινή χρήση τους μεταξύ επιλεγμένων χρηστών.

Meazon_platform_building_energy_monitoring

click image to enlarge

Meazon_platform_building_energy_monitoring

use two fingers to zoom

back to top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.