Πύλη ενίσχυσης συνδεσιμότητας Zi-Gate

Η κάλυψη μεγάλων κτιρίων με χώρους γραφείων ή εργοστασίων παραγωγής με πλήρες δίκτυο mesh networking γίνεται συχνά μια εξαιρετικά απαιτητική εργασία. Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις, οι εγκατεστημένοι μετρητές, ελεγκτές και αισθητήρες συγκεντρώνονται σε μικρές περιοχές όπου συνήθως η ασύρματη επικοινωνία παρεμποδίζεται από διάφορα εμπόδια ή ακόμη και από την απόσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ISM 169 MHz μπάντα επικοινωνίας αποδεικνύεται χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων συνδεσιμότητας με ασύρματο τρόπο και την αποφυγή υψηλού κόστους εγκατάστασης. Τα 6 wMbus N κανάλια λειτουργίας  επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή καναλιών. To  Zi-gate αποτελεί ιδανική λύση για την  συγκέντρωση δεδομένων από περιοχές που είναι συγκεκτρωμένοι μετρητές και ελεγκτές της Meazon σε τοπικό επίπεδο χωρίς την ανάγκη χρήσης του Janus gateway σε κάθε μία περιοχή αλλά μία φορά σε κεντρικό επίπεδο, συγκεντώνοντας τα δεδομένα από τα διάφορα Zi-gate. Η απόσταση μεταξύ ενός Janus gateway και ενός ή περισσότερων Zi-gate είναι πολλαπλάσια αυτής που καλύπτει το Zigbee, γεγονός που συνεπάγεται εξοικονόμηση πόρων.


back to top

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.