Τίτλος Εργου

Ανάπτυξη και εισαγωγή στην αγορά τεχνολογίας ψηφιακής μέτρησης επόμενης γενιάς για χρήση στην διαχείριση ενέργειας

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Ενέργεια

Ημερομηνία Ένταξης

18/2/2020

Διάρκεια (Μήνες)

38

Προϋπολογισμός

2.750.300 €

Δημόσια Δαπάνη

1.650.180 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά Πειραματική ανάπτυξη IoT (Internet of Things) προϊόντων μέτρησης κι ελέγχου ενέργειας σε μια συνεκτική, ανεξάρτητη πλατφόρμα έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών που θα επιτρέψει στους πελάτες της Meazon (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας , Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών, Εταιρείες Ενοποίησης Συστημάτων Πληροφορικής ) να λάβουν μια ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης, μειώνοντας το χρόνο από την σχεδίαση μέχρι τη διάθεση στην αγορά ενεργειακών υπηρεσιών, αποφεύγοντας τη σπατάλη χρόνου σε χρονοβόρες και ακριβές τεχνολογικές ολοκληρώσεις μεταξύ διαφορετικών παρόχων τεχνολογίας.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή και σε εξωτερικούς παρόχους ενεργειακών εφαρμογών.

Η έξυπνη ενεργειακή πλατφόρμα της Meazon προσφέρει διάφορες υπηρεσίες που οι πελάτες της μπορούν να συνδυάζουν, να προσθέτουν αξία και να προσφέρουν στην αγορά (μεταξύ άλλων σε επιχειρήσεις με πολλά υποκαταστήματα και ιδιοκτήτες κτιρίων), όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, την αυτοματοποίηση της διαχείρισης κτιριακών συστημάτων, αλλά και απεικονίσεις και αναφορές ανάλυσης μεγάλου όγκου ενεργειακών δεδομένων.

Η πλατφόρμα έξυπνης ενεργειακής εξυπηρέτησης της Meazon αποτελείται από επαναστατικά μικρούς μετρητές/ελεγκτές ενέργειας με ασύρματη σύνδεση δεδομένων, εύκολη εγκατάσταση, ανοιχτή διασύνδεση στο cloud και χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Eίναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν, διαχειριστούν και υποστηριχτούν με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα που επιτρέπουν στους επαγγελματίες της ενέργειας να αναπτύξουν αποκεντρωμένη λογική ελέγχου, από πλευράς δημιουργίας σεναρίων ελέγχου της ενέργειας, και είναι αποθηκευμένα μέσα στους υπομετρητές, το gateway ή ακόμα και το Cloud.

Η πλατφόρμα διασυνδέεται με ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων (analytics) παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την χρήση της ενέργειας, ενώ θα επιτρέψει στους επαγγελματίες και τις εταιρείες ενεργειακής ανάλυσης να αναπτύξουν τις δικές τους υπηρεσίες ανάλυσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΑΖΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΑΖΟΝ Α.Ε.)

N.E.O Πατρών – Αθηνών 57 26442, Πάτρα, Ελλάδα
+30 2610 43 00 00
info@meazon.com 

Η Meazon προσφέρει έναν επαναστατικό και αποδοτικό τρόπο συλλογής δεδομένων ενέργειας και άλλων αισθητηρίων και τα συνδυάζει με τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, διεπαφών εφαρμογών (APIs) και on-line υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών «έξυπνης» ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζει περιουσιακά στοιχεία με επιχειρηματικές διαδικασίες δημιουργώντας κέρδος για τους πελάτες της.

Η τεχνολογία Meazon αποτελείται από δικής της σχεδίασης έξυπνους ηλεκτρικούς μετρητές (που ονομάζονται επίσης υπομετρητές) και ελεγκτές, με ενσωματωμένη ευφυΐα, που διασυνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία πλέγματος δικτύων. Οι μετρητές είναι καινοτομικοί, μικροσκοπικοί, ασύρματοι και ανοιχτής αρχιτεκτονικής και συνδυάζονται με ισχυρή διαδικτυακή πύλη (gateway) ενσωμάτωσης ενεργειακών δεδομένων και υλοποίησης σεναρίων (συνταγών) αυτοματισμού. Η λύση ολοκληρώνεται με την διαδικτυακή υπηρεσία παρακολούθησης και ανάλυσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, βασισμένη στο Microsoft Azure cloud και ολοκληρωμένη με το εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης
δεδομένων της Microsoft «Power BI», παρέχοντας έτσι προηγμένες οπτικοποιήσεις και επεξεργασίες ενεργειακών δεδομένων, με ασφάλεια, επεκτασιμότητα και οικονομίες κλίμακας.

Η τεχνολογία παρακολούθησης και ελέγχου ενέργειας και άλλων φυσικών μεγεθών της Meazon, ενσωματώνει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό ενσωματωμένης μικροηλεκτρονικής, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση αντιφατικών χαρακτηριστικών στον ίδιο αισθητήρα – μικροελεγτή, όπως η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με δυνατότητες υψηλής απόδοσης και πληθώρα χαρακτηριστικών σε ένα μικρού μεγέθους και κόστους σχεδιασμό.

Η Meazon συνεργάζεται με επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων για την παροχή εφαρμογών διαχείρισης εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων και ενέργειας για εταιρικούς πελάτες και μερικές φορές και για καταναλωτές. Το επιχειρηματικό μοντέλο της
Meazon επιτρέπει πωλήσεις SaaS αλλά και πωλήσεις συστημάτων ή λύσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Σημαντικοί πελάτες και διακρίσεις: Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ πρόσφατα απένειμε στη Meazon το βραβείο του νικητή στον διαγωνισμό σχεδίασης πρωτοποριακού ενεργειακού υπομετρητή
για την αγορά των ΗΠΑ https://energy.gov/articles/federal-and-industry-partners-issue-challenge-manufacturers. Η τεχνολογία της Meazon χρησιμοποιείται από την Endesa στην Ισπανία για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης προς τους πελάτες της: http://www.nexoendesa.com/nexo/es-es/medidorconsumo.html. Στην Ελλάδα η Eurobank χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Meazon για την παρακολούθηση της καταναλισκόμενης ενέργειας ανά σημαντικό φορτίο σε 70 καταστήματα και κτίρια, υποστηρίζοντας ενεργειακή εξοικονόμηση 7 εκ kWh ανά έτος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το έργο CYBEREMA διαρθρώνεται σε 4 Ενότητες Εργασίας(ΕΕ). Το έργο CYBEREMA αφορά την εξέλιξη, την επικαιροποίηση και την ενσωμάτωση των προϊόντων που έχει αναπτύξει η Meazon σε μια συνεκτική αυτοδύναμη πλατφόρμα έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα αποτελείται από 3 επίπεδα. Το επίπεδο ενεργειακών μετρητών και αισθητήρων, το επίπεδο συγκέντρωσης δεδομένων και πύλης και, τέλος, το επίπεδο παρακολούθησης και ανάλυσης. Η ΕΕ1 σχετίζεται με τα επίπεδα 1 & 2 (μετρητές ενέργειας, αισθητήρες και πύλη) και στοχεύει στην ανάπτυξη των διεπαφών της πλατφόρμας με τον φυσικό κόσμο. Αυτή η ενότητα εργασίας ενσωματώνει μεγάλο μέρος της καινοτομίας που εισάγει το παρόν έργο. Πρόκειται για ένα αρκετά απαιτητικό και καινοτόμο μέρος του έργου που συμβάλλει στο να καταστεί η πρόταση της Meazon μια κορυφαία πλατφόρμα στην αγορά, που να καλύπτει διάφορες ανάγκες των πελατών.

Η ΕΕ2 σχετίζεται με την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την παρακολούθηση και την ανάλυση ενεργειακών δεδομένων στο Cloud, καθώς και την αυτοματοποίηση σεναρίων ροής εργασιών στην πλατφόρμα. Σε αυτή την ενότητα εργασίας, αναπτύξαμε το όραμά μας για το πώς η τεχνολογία Meazon θα μπορούσε να προσθέσει αξία στο οικοσύστημα και τη βιομηχανία ενεργειακής απόδοσης.

Η ΕΕ3 σχετίζεται με τη διαχείριση της πλατφόρμας και την ευκολία χρήσης. Αυτή η ενότητα εργασίας περιλαμβάνει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν για τη σύνδεση των διαφόρων στοιχείων της πλατφόρμας μεταξύ τους.

Τέλος, η ΕΕ4 σχετίζεται με δραστηριότητες όπως ο εντοπισμός των αγορών, η επέκταση της εγγύησης, η αύξηση της κλίμακας παραγωγής, οι πιστοποιήσεις και η υποστήριξη διαφόρων προτύπων.


Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη χαρακτηριστικών των δικτυακών μετρητών.
(ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη – Άρθρο 25)

Στόχος: Προϊοντική ανάπτυξη, από την πλευρά των χαρακτηριστικών & προδιαγραφών των μετρητών & των πυλών δικτύου (gateways), συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων δικτύωσης.

Περιγραφή: Η ΕΕ1 περιλαμβάνει τη δοκιμή και παραγωγικοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων Meazon που μπορούν να καλύψουν ανάγκες της αγοράς όπως: υποστήριξη μετρήσεων έως 600V φάση προς φάση, μέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος με τρόπο plug ‘n play χωρίς σύνδεση στην τάση (Zi-Clamp) και τέλος ενσωμάτωση δυνατοτήτων παρακολούθησης της κατανάλωσης νερού και αερίου. Επίσης περιλαμβάνει τη βελτίωση των δυνατοτήτων ασύρματης δικτύωσης της πλατφόρμας όσον αφορά τη δοκιμή και την επέκταση της εμβέλειας της κεραίας των μετρητών, ενσωμάτωση νέων πρωτοκόλλων ασύρματης δικτύωσης IoT, όπως π.χ: 3G, NB IoT και, τέλος, εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου ασύρματης επέκτασης (W-Mbus) για την αποστολή δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις και μέσα από χοντρούς τοίχους. Ανάπτυξη μηχανισμών ενσωμάτωσης με τα υφιστάμενα παλαιά συστήματα συλλογής δεδομένων και ελέγχου κτιρίων της αγοράς, όπως Modbus, ProfiBus και Power Line Communication (PLC).

Ενότητα Εργασίας 2: Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της πλατφόρμας. (ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη – Άρθρο 25)

Στόχος: Ανάπτυξη υπηρεσιών παρακολούθησης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και

σεναρίων αυτοματοποίησης της ροής εργασίας.

Περιγραφή: Η ΕΕ2 περιλαμβάνει εργασίες που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες πλατφόρμας που βασίζονται στο νέφος:

 • Αναβάθμιση της υπηρεσίας που βασίζεται στο cloud σε τελευταίες τεχνολογίες (π.χ. asp.net core framework, τελευταία εργαλεία Azure κ.λπ.),
 • αναβάθμιση του UI σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών,
 • υλοποίηση αλλαγών στο σχήμα και τις υπηρεσίες backend για την υποστήριξη αισθητήρων z-clamp και ροής,
 • ανάπτυξη ουσιαστικών στρατηγικών απεικόνισης για τις μεταβλητές των αισθητήρων (π.χ. π.χ. παρουσία, ανοιχτή πόρτα/παράθυρο, υγρασία κ.λπ.),
 • αναβάθμιση του backend, του UI και των υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαχείρισης χρηστών, μετρητών και αισθητήρων,
 • ανάπτυξη εξατομικευμένων αναφορών πελατών,
 • αναβάθμιση των σημερινών αναλυτικών αναφορών όσον αφορά τη χρονική ανάλυση, τα δεδομένα αισθητήρων, τις επιχειρηματικές ιδέες και τις δυνατότητες προσαρμογής,
 • σχεδιασμό κλιμακούμενης αποθήκης δεδομένων πολλαπλών χωρητικοτήτων για την ενσωμάτωση του MS Power BI στην εφαρμογή παρακολούθησης της Meazon και
 • σχεδιασμός και υλοποίηση μιας δομής κόμβου IoT μεγάλων δεδομένων για να καταστεί δυνατή η κλιμάκωση.

Επιπλέον η ΕΕ2 περιλαμβάνει εργασίες που εφαρμόζονται σε σενάρια αυτοματοποίησης ροής εργασιών με βάση το σύννεφο και την πύλη:

 • Εφαρμογή ασφαλών πρωτοκόλλων όσον αφορά την επικοινωνία της πύλης με τον εξωτερικό κόσμο, αναβάθμιση των εσωτερικών υπηρεσιών ώστε να υποστηρίζουν ασφαλή πρωτόκολλα, αναβάθμιση των εξωτερικών διαδικτυακών πελατών ώστε να υποστηρίζουν ασφαλείς συνδέσεις, επανασχεδιασμός της διαδικασίας πιστοποίησης ταυτότητας και σχεδιασμός αρθρωτής αρχιτεκτονικής για την ενσωμάτωση με υπηρεσίες cloud τρίτων.
 • Ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της πύλης Meazon Janus και του Node RED, αναβάθμιση του εσωτερικού API, αναβάθμιση της μονάδας Meazon Node-RED, ανάπτυξη εσωτερικής διαδικασίας ελέγχου ταυτότητας, ανάπτυξη πρότυπων σεναρίων.

Ενότητα Εργασίας 3: Ανάπτυξη εργονομίας πλατφόρμας, διασύνδεση επιμέρους λειτουργικών τμημάτων και υποστήριξη λειτουργικότητας. (ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη – Άρθρο 25)

Στόχοι: Να γίνει η πλατφόρμα φιλική προς το χρήστη, εύκολη και οικονομικά αποδοτική στην εγκατάσταση, την προμήθεια, τη διαχείριση και την υποστήριξη, από την άποψη της στενής διασύνδεσης και ενσωμάτωσης των δομικών της στοιχείων κάτω από ένα ενιαίο σύστημα εγκατάστασης / αρχικοποίησης και υποστήριξης λειτουργίας (Commissioning & Operations Support System).

Περιγραφή:

Απαιτήσεις επιπέδου HW: Ανάθεση χρωματικών κωδικών στα εξαρτήματα των μετρητών μας και στα καλώδια. Εύρεση ή κατασκευή πινάκων που θα χρησιμοποιηθούν για την προεγκατάσταση των μετρητών στο εσωτερικό και την απλούστευση της εγκατάστασης στο πεδίο.

Απαιτήσεις σε επίπεδο συστήματος: Εφαρμογή μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα ειδοποιεί τον πελάτη όταν είναι διαθέσιμη μια νέα δοκιμασμένη και επαληθευμένη έκδοση και θα εγκαθιστά την εν λόγω έκδοση για την έκδοση του προϊόντος του με τις διορθώσεις σφαλμάτων ή τα νέα χαρακτηριστικά. Επικαιροποίηση και επανασχεδιασμός εν μέρει του εργαλείου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (MicroBizy) όσον αφορά την κάλυψη νέων χαρακτηριστικών της πλατφόρμας και τη βελτίωση της διεπαφής χρήστη. Σχεδιασμός ενός συστήματος υποστήριξης λειτουργίας όσον αφορά την εφαρμογή συναγερμών συστήματος με KPIs ανίχνευσης ανωμαλιών, την ενσωμάτωση των αρχείων καταγραφής της πύλης στην πλατφόρμα OSS, την επανεξέταση και λήψη απόφασης για την πιθανή εισαγωγή βάσεων δεδομένων χρονοσειρών και την αυτοματοποίηση της επεκτασιμότητας του συστήματος.

 

Ενότητα Εργασίας 4: Βελτιστοποίηση διαχείρισης παραγωγής, ποιότητας και γεωγραφικών προϊοντικών χαρακτηριστικών  (ΠΕΑ: Πειραματική Ανάπτυξη – Άρθρο 25)

Στόχοι: Βελτιστοποίηση των προϊοντικών σχεδίων με την πραγματοποίηση τεχνητής ανάλυσης γήρανσης

σημαντικών κατασκευαστικών στοιχείων των PCB (PCB design components) , ανάλυση κλιμάκωσης

παραγωγής, υποστήριξη του μετρητικού προτύπου MID και προετοιμασία διαδικασιών για πιστοποίηση της γραμμής παραγωγής ως προς ISO 14001.

Περιγραφή: Οι θάλαμοι θερμικού σοκ μπορούν να καταπονήσουν το προϊόν μετακινώντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες από μια κατάσταση θερμοκρασίας σε μια άλλη μέσα σε δευτερόλεπτα. Η γρήγορη μετάβαση από μια υψηλή σε μια χαμηλή θερμοκρασία προκαλεί θερμικό σοκ και καταπονεί το προϊόν. Με την εκτέλεση αυτών των δοκιμών, μπορούμε να μετρήσουμε πώς αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας με το χρόνο και να παρέχουμε μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης. Βρίσκοντας τα μέρη που καταπονούνται περισσότερο, βελτιώνουμε τα σχέδιά μας. Οι πληροφορίες για κάθε μεμονωμένο προϊόν για τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τους χειριστές και τις δοκιμές που πραγματοποιούνται θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Σε κάθε προϊόν θα τοποθετείται μια ετικέτα NFC με το S/N και τη διεύθυνση MAC που θα επιτρέπει την εύκολη παρακολούθηση κάθε προϊόντος. Η γραμμή παραγωγής μας θα μπορεί να κλιμακώνεται και να βελτιώνει συνεχώς τη διάρκεια των δοκιμών χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. Για την αγορά των ΗΠΑ σχεδιάστηκε ένα έξυπνο βύσμα τύπου Α και Β, για το Ηνωμένο Βασίλειο ένα έξυπνο βύσμα τύπου G και για την Αυστραλία ένα έξυπνο βύσμα τύπου Ι. Για τις χώρες της LATAM είναι απαραίτητος ο τύπος N και M. Όλα τα σχέδια των έξυπνων βυσμάτων βασίζονται στο υπάρχον σχέδιο έξυπνου βύσματος τύπου F, αλλά με σημαντικές προσαρμογές ανά σχέδιο τύπου αγοράς. Η υποστήριξη MID std. απαιτείται σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η τιμολόγηση. Τροποποιήθηκε ο σχεδιασμός ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές για έναν μετρητή MID. Δημιουργήθηκε έλεγχος κατά της παραβίασης και προστέθηκε μια οθόνης ώστε κάποιος να μπορεί να διαβάσει την κατανάλωση ενέργειας.

Η εταιρεία απέκτησε πιστοποίηση ISO 14001 για τις δραστηριότητές της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Α/Α Τιτλος Παραδοτεου  Συνοπτικη Περιγραφη Ειδος Παραδοτεου Ενοτητα Εργασιας Παραδοση (μηνας) – ενδεικτικα
1 Περιοδική έκθεση προόδου Περιοδική έκθεση προόδου του έργου όπως συμφωνηθεί με ΓΓΕΤ. Αφορά σε όλες τις ΕΕ. Έκθεση ΕΕ1 – 4 1 – 38
2 CE/RoHS/REECH για νέο οπτικό αισθητήρα Νέος οπτικός αισθητήρας ανίχνευσης παρουσίας και προσδιορισμού του πλήθους ανθρώπων σε χώρο, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες επέκτασης της σύγχρονης αγοράς που σχετίζεται με τα Έξυπνα Κτίρια και την ουσιαστική συμβολή των προϊόντων ελέγχου ενέργειας στην επίτευξη αυτού του στόχου, διασφαλίζοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα στο κτίριο. Η προσθήκη αυτή θα συμβάλει στην ανάδειξη νέων εφαρμογών της τεχνολογικής μας καινοτομίας. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/RoHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ1 38
3 Αναφορά για Βελτιστοποίηση RF επικοινωνίας Ενίσχυση των δυνατοτήτων της ασύρματης δικτύωσης της πλατφόρμας όσον αφορά τη δοκιμή και την επέκταση της κεραίας των μετρητών, ενσωματώνοντας νέα πρωτόκολλα δικτύωσης IoT όπως: 3G, NB-IoT Έκθεση ΕΕ1 16
4 CE/FCC/RoHS/REECH για Z clamp Ανάπτυξη πρωτοτύπου μετρητή που δεν θα χρειάζεται σύνδεση στην τάση παρά μόνο σύνδεση 3 μ/τών έντασης (current transformers) και θα λειτουργεί με μπαταρία φορτιζόμενη επαγωγικά από το ρεύμα που θα περνά μέσα από τα CTs. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/FCC/RoHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ1 38
5 CE/RoHS/WRAS/MID για μετρητή νερού και CE/RoHS/REECH γκαζιού Ανάπτυξη πρωτοτύπου μετρητή νερού και γκαζιού που θα αποστέλλει τα μετρούμενα δεδομένα κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο στο Internet χρησιμοποιώντας ασύρματη επικοινωνία Zigbee ή NB-IoT. Ο μετρητής γκαζιού θα είναι έτοιμος για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/RoHS/REECH, ενώ ο μετρητής νερού αντίστοιχα θα λάβει πιστοποιήσεις CE/RoHS/WRAS/MID. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ1 38
6 CE/FCC/UL/RoHS/REECH για το Zi-Gate Ανάπτυξη πρωτοτύπου board που θα συγκεντρώνει Zigbee traffic από μετρητές ή αισθητήρες σε τοπικό επίπεδο και θα στέλνει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας proprietary W-Mbus protocol στο Janus gateway. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/RoHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ1 38
7 CE/FCC/RoHS/REECH για το Janus gateway Ανάπτυξη field data agreegator gateway. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/FCC/RoHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ1 38
8 Μηχανισμοί και σχεδιαστικές αρχές της αρχιτεκτονικής του λογισμικού Αφορά σε: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (authentication) σε επίπεδο εφαρμογής cloud, εφαρμογή κρυπτογράφησης για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της πύλης δικτύου (gateway) και της εφαρμογής cloud, εφαρμογή ρόλων, δικαιωμάτων και διαχείρισης ταυτότητας για την εφαρμογή παρακολούθησης κι ελέγχου ενέργειας που βρίσκεται στο cloud (σε επίπεδο χρήστη, παρόχου υπηρεσίας, εγκαταστάτη, διαχειριστή), εισαγωγή κανόνων στο πλαίσιο διαχείρισης για τις μεταβλητές αισθητήρων συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων συναγερμών, ακολουθώντας πολύπλοκους λογικούς συνειρμούς, αναβάθμιση της cloud υπηρεσίας σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες (π.χ. asp.net core framework, τα τελευταία εργαλεία Azure κλπ.), αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη (User Interface) σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών, Έκθεση ΕΕ2 38
9 Αναλυτικός σχεδιασμός υποσυστημάτων λογισμικού Αφορά σε: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (authentication) σε επίπεδο εφαρμογής cloud, εφαρμογή κρυπτογράφησης για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της πύλης δικτύου (gateway) και της εφαρμογής cloud, εφαρμογή ρόλων, δικαιωμάτων και διαχείρισης ταυτότητας για την εφαρμογή παρακολούθησης κι ελέγχου ενέργειας που βρίσκεται στο cloud (σε επίπεδο χρήστη, παρόχου υπηρεσίας, εγκαταστάτη, διαχειριστή), εισαγωγή κανόνων στο πλαίσιο διαχείρισης για τις μεταβλητές αισθητήρων και smart plugs συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων συναγερμών, ακολουθώντας Machine Learning αλγορίθμους για εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως ανάγκη προληπτικής συντήρησης ή ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων σε συσκευές όπως οι IP κάμερες. Αναβάθμιση της cloud υπηρεσίας σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες (π.χ. asp.net core framework, τα τελευταία εργαλεία Azure κλπ.), αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη (User Interface) σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών. Έκθεση ΕΕ2 38
10 Τεκμηρίωση πηγαίου κώδικα Αφορά σε: Εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (authentication) σε επίπεδο εφαρμογής cloud, εφαρμογή κρυπτογράφησης για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της πύλης δικτύου (gateway) και της εφαρμογής cloud, εφαρμογή ρόλων, δικαιωμάτων και διαχείρισης ταυτότητας για την εφαρμογή παρακολούθησης κι ελέγχου ενέργειας που βρίσκεται στο cloud (σε επίπεδο χρήστη, παρόχου υπηρεσίας, εγκαταστάτη, διαχειριστή), εισαγωγή κανόνων στο πλαίσιο διαχείρισης για τις μεταβλητές αισθητήρων συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων συναγερμών, ακολουθώντας πολύπλοκους λογικούς συνειρμούς, αναβάθμιση της cloud υπηρεσίας σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες (π.χ. asp.net core framework, τα τελευταία εργαλεία Azure κλπ.), αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη (User Interface) σύμφωνα με τα αιτήματα των πελατών. Έκθεση ΕΕ2 38
11 Σενάρια ελέγχου, μεθοδολογία και αποτελέσματα Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαφορετικών σεναρίων ελέγχου συστήματος-λύσης από άκρη σε άκρη (end to end). Έλεγχος απόκρισης συστήματος και καταγραφής προβλημάτων προς επίλυση (bugs). Έκθεση ΕΕ2 38
12 CE/FCC/UL/RoHS/REECH για μετρητή DinRail και CE/ROHS/REECH για DinRail Slim Αντιστοιχία κωδικών χρώματος στα διαφορετικό part numbers των μετρητών μας και στα καλώδια. Εύρεση ή κατασκευή πάνελ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την προεγκατάσταση των μετρητών και θα απλοποιήσουν την εγκατάσταση στο πεδίο. Αφαίρεση των βιδών από τους μετρητές και χρησιμοποίηση ταχυσυνδέσμων που θα επιτρέψουν απλές και γρήγορες συνδέσεις, μειώνοντας δραματικά τον χρόνο εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, απαιτείται επανασχεδιασμός του PCB και πιστοποίηση του προϊόντος. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/FCC/UL/RoHS/REECH, ενώ αντίστοιχα το προϊόν DinRail Slim θα λάβει τις πιστοποιήσεις CE/ROHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ3 38
13 Εκπαιδευτικό υλικό για εγκατάσταση βάση χρωματικών κωδικών Η χρήση χρωματικών κωδικών θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο εγκατάστασης των μετρητών IoT στο πεδίο (βλ. παραδοτέο 12). Η εκπαίδευση στους εγκαταστάτες κρίνεται αναγκαία για να εκμεταλευτούν οι εγκαταστάτες τα θετικά της προσφερόμενης τεχνολογίας. Έκθεση ΕΕ3 38
14 Αρχιτεκτονική, σχεδιασμός και μηχανισμοί λειτουργίας εργαλείου εγκατάστασης, commisioning  και λειτουργιών επανασχεδιασμός του εργαλείου εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία (MicroBizy) όσον αφορά την κάλυψη των λειτουργιών της πλατφόρμας (π.χ. εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συσκευών WMbus) και βελτιστοποίηση του User Interface. Σχεδιασμός ενός συστήματος υποστήριξης λειτουργιών (Operations System) από την άποψη της εφαρμογής συναγερμών συστήματος, ανίχνευσης ανωμαλιών μέσω δεικτών απόδοσης (KPIs), της ενσωμάτωσης των καταγραφών του gateway στην πλατφόρμα λειτουργιών, της εξέτασης για πιθανή εισαγωγή βάσεων δεδομένων χρονοσειρών (time series database) και της αυτοματοποίησης της κλιμάκωσης του συστήματος. Έκθεση ΕΕ3 12
15 Αρχιτεκτονική, σχεδιασμός και μηχανισμός λειτουργία εργαλείου over the air update (OTU) Εφαρμογή μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα ενημερώνει τον πελάτη όταν είναι διαθέσιμη μια νέα δοκιμασμένη και επαληθευμένη έκδοση firmware του μετρητή και εγκατάσταση της συγκεκριμένης έκδοσης με διορθωμένα πιθανά σφάλματα (bug fixes) ή με νέα χαρακτηριστικά (features). Έκθεση ΕΕ3 9
16 Έκθεση ανάλυσης των κρίσιμων σχεδιαστικών στοιχείων (parts) και βελτιώσεις για παράταση χρόνου εγγύησης Οι θάλαμοι θερμικού σοκ μπορούν να “στρεσάρουν” τεχνητά το προϊόν αλλάζοντας τις περιβαλλοντικές συνθήκες από μία κατάσταση θερμοκρασίας σε μια άλλη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κάνοντας αυτά τα τεστ , είναι δυνατό να μετρηθεί με ποιον τρόπο αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και να παρέχουμε μεγαλύτερη περίοδο εγγύησης. Βρίσκοντας τα μέρη που καταπονούνται περισσότερο, επιτυγχάντεαι η σχεδιαστική βελτίωση των προϊόντων. Θα ληφθεί ως υπηρεσία από εξωτερικούς συμβούλους. Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας ΕΕ4 28
17 Έκθεση βελτιστοποίησης παραγωγικής ικανότητας Με την αύξηση των πωλήσεων, θα χρειαστεί να μεταφερθεί η γραμμή παραγωγής σε κατασκευαστές με μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα, αλλά κρατώντας τον πλήρη έλεγχο και την λεπτομερή αναφορά των αποτυχιών, ώστε να υπάρχει πλήρης ανιχνευσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Οι πληροφορίες για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, τους χειριστές και τις δοκιμές που εκτελούνται για κάθε προϊόν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Μια ετικέτα NFC πρέπει να τοποθετείται σε κάθε προϊόν με το S/N και τη διεύθυνση MAC που θα επιτρέπουν την εύκολη ιχνηλασιμότητα κάθε προϊόντος. Η γραμμή παραγωγής θα πρέπει να μπορεί να κλιμακώνεται και να βελτιώνει τη διάρκεια της δοκιμής χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας ΕΕ4 4
18 CE/FCC/UL/RoHS/REECH για τον MID meter Η υποστήριξη των προδιαγραφών του προτύπου MID στον μετρητή τύπου DinRail της Meazon απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η χρέωση ενεργειακής κατανάλωσης είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος κατά της κλοπής (antitamper control) και η προσθήκη μιας οθόνης ώστε κάποιος να διαβάσει την τοπική κατανάλωση ενέργειας είναι δύο από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν κι επιλυθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι προδιαγραφές του προτύπου MID θα υποστηριχθούν. Παράλληλα προβλέπεται και η ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας έκδοσης τουλάχιστον 600V σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις της αγοράς, οι οποίες μπορεί να επιβάλουν έκδοση 900 ή και 1000V. Ο μετρητής τύπου DinRail της Meazon θα είναι έτοιμος για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις CE/FCC/ RoHS/REECH. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ4 38
19 ISO 14001 πιστοποίηση Θα αναπτυχθούν όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε η Meazon να λάβει πιστοποίηση 14001 για την παραγωγική της διαδικασία, κάτι που είναι αναγκαίο για πώληση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές. Η πιστοποίηση αποδυκνύει ότι η απαιτούμενη δουλειά έγινε σωστά. Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας ΕΕ4 4
20 Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου που θα παρουσιάζει τα αναπτυχθέντα προϊόντα και λύσεις Δημιουργία βιβλιογραφίας προϊόντων και λύσεων (φυλλάδια, εγχειρίδια, κλπ.). Δημιουργία μελετών περίπτωσης και παρουσιάσεων, εγγράφων και υλικών βίντεο Έκθεση ΕΕ1 37
21 Εκπαιδευτικό υλικό για τεχνικούς κι εμπορικούς συνεργάτες Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη και υποστήριξη της παρουσίασης των αναπτυχθέντων προϊόντων. Υλικό σεμιναρίων και υλικό webinar. Άλλο ΕΕ2 37
22 Εσωτερική εταιρική οργάνωση, και λειτουργίες τεχνολογικής υποστήριξη συνεργατών Ανάπτυξη εταιρικών λειτουργιών και εργαλείων για την υποστήριξη συνεργατών που επιθυμούν να αναπτύξουν υπηρεσίες προστθέμενης αξίας πάνω στην πλατφόρμα της Meazon. Έκθεση ΕΕ4 38
23 Ιστότοπος συνεργατών προστιθέμενης αξίας Δημιουργία ιστοσελίδας υποστήριξης συνεργατών προστιθέμενης αξίας. Δημιουργία ενός οικοσυστήματος προσφορών για συνεργάτες (downloads, demo and trial services development environment, υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.). Δημιουργία ενός market place υπηρεσιών και εφαρμογών με συνεργάτες της Meazon, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής συνεργατών. Δημιουργία μιας διαδικασίας για να δοκιμάζουν οι συνεργάτες τις εφαρμογές και υπηρεσίες που αναπτύσσουν, στην τεχνολογία Meazon και να τοποθετηθούν στην αγορά της Meazon. Ιστότοπος ΕΕ2 38
24 Επιστημονικές δημοσιεύσεις Τουλάχιστον 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις. Αντικαθιστά την ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού για επενδυτές. Δημοσίευση ΕΕ4 30
25 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών διάδοσης αποτελεσμάτων Ανάπτυξη κι εφαρμογή διαδικασίας μέτρησης της αποτελεσματικότητας των ενεργειών διάδοσης αποτελεσμάτων Έκθεση ΕΕ3 38
26 Υποβολή 3 πατεντών σε Ευρώπη ή/και ΗΠΑ Ενέργειες προετοιμασίας υποβολής 3 πατεντών σε Ευρώπη ή/και ΗΠΑ. Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας ΕΕ1 37
27 FCC/UL πρίζα Type B Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέας πρίζας Type B για την διείσδυση στην αμερικανική αγορά. To προϊόν θα είναι έτοιμο για να βγει στην αγορά και θα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να λάβει πιστοποιήσεις FCC/UL. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις που θα έχουν ληφθεί. Πιλοτική κατασκευή ΕΕ4 38